Jakie są rodzaje orzeczeń rozwodowych?

Rodzaje orzeczeń rozwodowych

Jeśli małżonkowie postanawiają się rozwieść, muszą wiedzieć, że sama chęć nie będzie wystarczającym argumentem dla sędziego, aby wydał on wyrok o rozwodzie. Para musi przedstawić przed sądem przesłanki potwierdzające trwały rozkład pożycia pomiędzy nimi. W praktyce należy zebrać wszystkie dowody argumentujące fakt, że zarówno na płaszczyźnie duchowej, fizycznej, jak i gospodarczej między małżonkami nie ma już absolutnie żadnych więzi. Nie jest to łatwe zadanie, dlatego wiele par sięga po pomoc ze strony kancelarii radcy prawnego w Gdańsku, Warszawie czy jakimkolwiek innym mieście w Polsce. Dowiedz się więcej o tym, jakie rodzaje wyroków, czyli orzeczeń, może wydać sąd podczas sprawy rozwodowej!

Rodzaje wyroków w sprawie rozwodowej

W postępowaniu rozwodowym sąd może orzec o winie jednej lub obu stron, czy też wydać wyrok bez orzekania o winie. O rozwodzie bez orzekania o winie decyduje zgodny wniosek stron, który jest sprecyzowany w pozwie lub podczas rozprawy. W sytuacji braku porozumienia między stronami, sąd przeprowadza postępowanie dowodowe, oparte na dostarczonych materiałach dowodowych, zeznaniach świadków i stron, celem ustalenia odpowiedzialności za rozkład pożycia małżeńskiego.

Sąd może wydać następujące wyroki rozwodowe:

  • wyrok bez orzekania o winie małżonków;
  • wyrok z winą obojga małżonków;
  • wyrok z wyłączną winą jednego z małżonków.

Jeżeli sąd ustali chociaż minimalną winę jednej ze stron, przy przeważającej winie drugiej strony, skutkuje to orzeczeniem rozwodu z winy obojga małżonków.

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?

W pierwszej kolejności przeczytaj uważnie zawiadomienie o rozprawie rozwodowej, które otrzymałeś od sądu. W tym dokumencie znajdziesz informacje o sądzie, w którym odbędzie się rozprawa (zazwyczaj jest to Sąd Okręgowy, np. dla Gdańska – Sąd Okręgowy w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 30), adresie sądu, sygnaturze sprawy rozwodowej (czyli indywidualnym numerze Twojej sprawy), terminie i konkretnej godzinie rozprawy, a także numerze sali, gdzie zostanie przeprowadzone postępowanie rozwodowe.

Przygotuj z wyprzedzeniem wszelkie dokumenty, które musisz przynieść w terminie rozprawy rozwodowej wyznaczonej przez sąd. Kilka dni przed rozprawą dokładnie przeczytaj pozew o rozwód oraz odpowiedź na pozew, zastanawiając się, czy wszelkie zawarte w nich wnioski są aktualne. Pamiętaj, że na rozprawie rozwodowej sąd będzie zadawał pytania zarówno Tobie, jak i Twojemu małżonkowi, dotyczące przyczyn rozpadu małżeństwa. Jeśli w sprawie wystąpią świadkowie, przemyśl, jakie pytania chciałbyś im zadać.

Nie zapomnij zabrać na rozprawę dowodu osobistego oraz innych dokumentów, o których sąd wspomniał w zawiadomieniu o rozprawie rozwodowej. Przybądź wcześniej, aby uniknąć stresu związanego z ewentualnym spóźnieniem – sam proces rozprawy rozwodowej jest już wystarczająco trudnym przeżyciem. Warto być w sądzie przynajmniej 15 minut przed planowanym czasem rozpoczęcia rozprawy.

Co jeszcze warto wiedzieć o procesie rozwodowym? Pomoc kancelarii radcy prawnego w Gdańsku

Rozwód nie jest łatwym wydarzeniem. Towarzyszą mu niezwykle silne emocje, dlatego zdecydowanie warto skorzystać z pomocy radcy prawnego specjalizującego się w sprawach rozwodowych w Gdańsku lub innym mieście w Polsce. Ekspert zapozna się z Twoją sytuacją, zada Ci szczegółowe pytania i podpowie, w jaki sposób podejść do kwestii całej procedury rozwodowej. Kancelaria radcy prawnego w Gdańsku będzie również reprezentować Twoje interesy przed sądem. To ogromna zaleta oraz odciążenie, ponieważ prezentowanie Twojego stanowiska to niezwykle ważna część rozwodu, która ma kolosalne znaczenie dla orzeczenia wydawanego przez sędziego.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close