Komu przysługują alimenty na dziecko?

Kobieta szuka informacji o tym czy przysługują jej alimenty na dziecko

Wychowujesz dziecko samotnie? Masz w związku z tym rosnące wydatki? Nie jesteś sam! Wiele osób samotnie wychowuje dziecko lub dziecko partnera/ki. Może założyłeś nową rodzinę i zastanawiasz się, jak dotrwać do pierwszego. To nie tylko Twój problem! Przeczytaj poniższy artykuł, z którego dowiesz się, komu przysługują alimenty na dziecko.

Kiedy przysługują alimenty na dziecko od małżonka?

Wysokość alimentów na dziecko zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych oraz majątkowych zobowiązanego. Jeżeli Twój małżonek i Ty nie żyjecie razem chociaż nie jesteście rozwiedzeni, możesz starać się o orzeczenie alimentów na dziecko.

Najlepiej jednak byłoby porozumieć się między sobą w ten sposób, żeby druga strona płaciła alimenty dobrowolnie. Zaoszczędzi Ci to wiele stresu, wydatków, a także będzie stanowiła pozytywny aspekt przyczyniania się do zaspakajania potrzeb dziecka w kontekście ewentualnej separacji czy rozwodu. Dlatego ta opcja to win-win dla każdej ze stron.

Alimenty na dziecko od małżonka mogą stanowić połowę ponoszonych kosztów utrzymania dziecka. Ale nie tylko! W sytuacji, gdy zamiast rozwijać swoją karierę, postawiłeś na wychowanie dziecka i opiekę nad nim, możesz domagać się od małżonka pokrycia całości kosztów związanych z wychowaniem dziecka. Chodzi bowiem o to, że sam czyniłeś osobiste starania o utrzymanie lub wychowanie uprawnionego, czyli inaczej – poświęciłeś się pracy w domu i wychowania dziecka.

Kiedy przysługują alimenty na dziecko dla dziadków?

Wychowanie dziecka przez dziadków nierzadko ma miejsce. Dziadkowie z różnych powodów zajmują się swoimi wnukami, czasami z wyboru rodziców, a czasami z powodów losowych. Może to być wypadek dziecka lub chęć budowania przez nie kariery zawodowej. Konfiguracji jest wiele, a dziadkowie mniej lub bardzie chętnie, ale jednak podejmują się wychowania wnuków.

Wychowanie dziecka kosztuje nie tylko wiele czasu, ale też środków finansowych. Dziadkowie mogą być jeszcze młodzi i aktywni zawodowo lub też mogą utrzymywać się wyłącznie z emerytury. Jak wiemy, w naszym kraju emerytury nie są zbyt wysokie, w związku z tym rodzi się potrzeba uzyskania środków na wychowanie wnuka, którymi mogą być alimenty na dziecko. To jednak nie jest jedyna przesłanka! Rodzic, który żyje powinien dokładać się do kosztów utrzymania dziecka, niezależnie od sytuacji finansowej dziadków. Jak zostało wspomniane, alimenty na dziecko zależą od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego, a co za tym idzie – jest to obowiązek rodzica, aby przyczyniać się, w tym finansowo, do ponoszonych przez dziadków kosztów wychowania i utrzymania dziecka.

Komu z rodziny przysługują alimenty na dziecko?

Alimenty na dziecko dla małżonka lub rodzica samotnie wychowującego dziecko oraz dla dziadków to najczęstsze przypadki spotykane na gruncie prawa. Nie oznacza to jednak, że wyłączne.

Znane prawu są przypadki, gdy dzieckiem zajmuje się „ktoś” z rodziny. Tą osobą może być rodzeństwo ojca lub matki dziecka, pełnoletnie rodzeństwo dziecka lub wujowie czy ciotki bliższe lub dalsze. Sprawy losowe zależą od indywidualnego przypadku danej rodziny i nikt nie powinien się w to mieszać.

Osobie, która wykonuje władzę rodzicielską na mocy orzeczenia sądu należą się alimenty na dziecko od osoby zobowiązanej. W tym przypadku osobą zobowiązaną w pierwszej kolejności będą żyjący rodzice, ale obowiązek alimentacyjny może przechodzić na pozostałych krewnych.

Strona korzysta z plików cookies, aby korzystać z naszego portalu zaakceptuj - politykę prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close